Etiket arşivi: Farkındalık

Hayat İçin İyi Şeyler Çalışmamız Başlıyor

Dansla, sanatla, nefesle hayat kalitesini artırmak isteyenler için Hayat İçin İyi Şeyler çalışmamız Fenerbahçe Arsu Sanat Akademisi’nde başlıyor! Ücretsiz tanıtım seanslarımız 21 Ocak Pazar ve 5 Şubat Ptesi günleri.

Bu program kapsamında 8 hafta boyunca hayat kalitemizi artırmak için kendimizle ilgili neler yapabiliriz konusuna odaklanarak bu konuda çeşitli yaklaşımlar ve uygulamalar deneyimleyerek kendimiz ve yaşamımız hakkındaki bilgeliğimizi ve ustalığımızı artıracağız. Çalışmanın temel odağı olarak yaşamımızı an be an belirleyen bedensel, zihinsel, duygusal ve ruhsal deneyimlerimizi araştıracağız ve kendimizi bu düzeylerde daha yakından tanıyacağız. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın günlük hayatımızda bu dört düzeyde mümkün olduğunca dengeli bir deneyim gerektirdiği inancından yola çıkarak, bir yandan kendimize daha yakından bakarken bir yandan da kendi doğal dengemiz nasıldır, bu dengeyi nasıl yakalayıp sürdürebiliriz onu keşfedeceğiz.

8 hafta boyunca beraber devam edeceğimiz bu keşif ve öğrenme yolculuğunda zihnen ve bedenen rahatlama ve gevşeme, farkındalığımızı artırma, bedenimizin hareket kapasitesini tekrar keşfetme, topraklanma, nefes kapasitemizi artırma, hayatımıza tekrar oyunu, neşeyi ve keyfi katma, duygularımızı fark etme ve sağlıklı bir şekilde ifade etme, yaratıcılığımızı ve doğaçlama yeteneğimizi aktive etme, kendimize ve hayatın akışına güvenme gibi konularda deneyim kazanacağız. Edindiğimiz bütün deneyimler ve içgörüler bizim daha dengeli ve kaliteli bir hayat sürdürmemize yardımcı olacak.

Grup olarak gerçekleştireceğimiz tüm uygulamalarımızda yaratıcı sanat terapisi, dans-hareket terapisi, Transformal Nefes®, meditasyon, masaj gibi modern ve geleneksel bilgi ve tekniklerden yararlanacağız.

Ücretsiz olacak tanıtım çalışmalarına katılmak için Programa kayıt yaptırmak için Arsu Akademi’ye (216)3367040 numaralı telefondan ulaşmanız yeterli.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.facebook.com/events/1542015979248853/

Akış veya Direnç: Seçim bize ait…

Dere

Direnç dediğimiz şey nedir? Hayatımızı nasıl etkiler?

Hiç kimse her zaman %100 saf pozitif odaklı kalamaz. Hepimizin şöyle veya böyle direnç gösterdiği konular vardır. Bir başka deyişle, her birimiz için pozitifte odaklı kalmamızın zor olduğu bazı konular vardır. Hayatımızda bazı konulara diğerlerine göre daha çok direnç gösteririz. Bu konular herkes için farklıdır. Kimimiz savaş konusuna karşı direnç gösterir. Kimimiz siyaset konularında direnç gösterir. Kimimiz de ilişkiler konusunda direnç gösterir. Dirençli olduğumuz bir konuda konuştuğumuz zaman dışarıya verdiğimiz enerji direnç göstermediğimiz konulara kıyasla daha farklıdır.

Direnç gösterdiğimiz bir konuda konuşurken daha çok kendimizi iyi değil kötü hissettiren düşüncelere odaklanırız. Bu düşüceler çoğu zaman çözüm yerine soruna odaklıdır. Örneğin savaş konusunu ele alırsak, savaşa karşı olmakla barış yanlısı olmak arasında ciddi bir fark vardır. Bir soruna odaklanıp ona devamlı direnmek hiç kimseye bir yarar sağlamaz. Sorunun çözümüne odaklanıp o yönde ilerlemek ise herkesin yararınadır. O nedenle savaş karşıtı göstelere katılan insanların duygu ve enerjileri çoğu zaman savaşta karşılaştığımız öfkeli ve agresif enerjiyle aynıdır.

İstemediğimiz bir şeye karşı koymakla istediğimiz bir şeye doğru gitmek arasında çok büyük fark vardır

İstemediğimiz bir şeye karşı koymakla istediğimiz bir şeye doğru gitmek arasında çok büyük fark vardır.

İstemediğimiz bir şeye karşı koymakla istediğimiz bir şeye doğru gitmek arasında çok büyük fark vardır. Bu durumu bir dereye bakarak daha kolay anlayabiliriz. Derenin akış yönünde dereyle birlikte aktığımız zaman bir direnç söz konusu değildir. Direncin olmadığı yerde çabaya da gerek olmaz. Kendi içsel enerjimizin ve evrenin akışıyla hareket ederiz, tıpkı dereden aşağı kendimizi bıraktığımızda ilerlemek için çabaya ihtiyacımız olmadığı gibi. Ancak derede akışın tersi yönünde ilerlemek istediğimiz zaman dirençle karşılaşırız ve çaba harcamak zorunda kalırız. Enerjisel olarak yüksek titreşimli bir enerjinin karşısına düşük titreşimli bir enerji ile çıkarsak yüksek titreşimi yavaşlatmış, bir ölçüde engellemiş oluruz. Direnç durumu yüksek benliğimizle olan uyumumuzu sekteye uğrattığı, hatta bağlantımızı kestiği için bizim zihinsel ve duygusal enerjimizi tüketir, cepten yememize neden olur. Sürdürülebilir bir durum değildir. Ruhsal, duygusal ve fiziksel sağlığımızı olumsuz yönde etkiler ve zamanla hastalığa yol açar.

Ruh, zihin, duygu ve beden insan dediğimiz bütünün dört yönüdür. Zihinde meydana gelen direnç hali diğer üç yönü de olumsuz etkiler. Zihindeki düşüncelerimiz ve neye odaklandığımız duygularımızı belirler, duygusal titreşimlerimiz ise zamanla bedenimizi şekillendirir. Yani aslında bedenimizi kendimiz yaratırız. Zihin, duygu ve bedendeki direnç veya kabul hali ruhumuzla olan bağlantımızın kalitesini belirler.

Zihindeki düşüncelerimiz ve neye odaklandığımız duygularımızı belirler, duygusal titreşimlerimiz ise zamanla bedenimizi şekillendirir. Yani aslında bedenimizi kendimiz yaratırız.

Zihindeki düşüncelerimiz ve neye odaklandığımız duygularımızı belirler, duygusal titreşimlerimiz ise zamanla bedenimizi şekillendirir. Yani aslında bedenimizi kendimiz yaratırız.

Direnç arttıkça bağlantımız zayıflar. Kabul arttıkça bağlantımız kuvvetlenir. Bu kendi kendisini besleyen bir süreçtir. Bağlantımız zayıfladıkça direnç gösterme eğilimimiz artar. Bağlantımız güçlendikçe kabul etme kapasitemiz artar. Eğer bu spiralde aşağı doğru yuvarlanıyorsak bir yerde bu kısır döngüyü kesintiye uğratarak spiraldeki yönümüzü yukarı doğru çevirmemiz gerekir. Bunu en kolay olarak nispeten daha somut olan bedenimiz üzerinden yapabiliriz. Fiziksel terapiler, dans-hareket terapisi, Yoga, nefes terapileri hatta spor gibi uygulamalar bu amaca hizmet eder. Eğer biz bunu bilinçli olarak yapmazsak yüksek benliğimiz bizim için bu müdahaleyi yapar, ancak bu müdahale bizim çok da tercih edeceğimiz bir şekilde olmayabilir. Son raddede müdahale biçimi ciddi kazalar, hastalıklar, şoklar şeklinde olabilir. Bu durumlar bize yüzeyde olumsuz gözükse dahi büyük resimde ruhumuzun bizi kurtarmak için yaptığı şefkat eylemleridir.

Yüksek veya öz benliğimiz dediğimiz kendi özümüzün titreşimi çok yüksektir, enerjisi sonsuzdur. Düşük titreşimli bir şeye veya düşünceye odaklandığımız zaman yüksek benliğimizden gelen yüksek titreşimli enerjinin fiziksel bedenimize akmasına karşı direnç yaratmış oluruz. Yani ruhumuzdan gelen ve yaşamı neşe, huzur ve sevgi duygularıyla pozitif olarak deneyimlememizi sağlayan enerjiye karşı direnç göstermiş oluruz.

Duygularımız bize her zaman ne zaman direnç ne zaman kabul halinde olduğumuzu söyler. Çünkü duygularımız sahip olduğumuz titreşimlerin fiziksel yansımalarıdır.

Duygularımız bize her zaman ne zaman direnç ne zaman kabul halinde olduğumuzu söyler. Çünkü duygularımız sahip olduğumuz titreşimlerin fiziksel yansımalarıdır.

Fiziksel olmayan ebedi benliğimiz, yani ruhumuz, tamamıyla dirençsizdir. Ruhumuzun bakış açısında direnç yoktur, o nedenle enerjisi de tamamen pozitiftir. Kendimizi negatif bir şeye odakladığımız zaman, bu şey ne kadar gerçek olursa olsun, aslında yaptığımız şey kendimiz için direnç yaratmaktır. Pozitif bir şeye odaklandığımız zaman ise enerjimiz ruhumuzun enerjisiyle uyumludur ve direnç söz konusu olmaz. Sevmediğimiz bir şeyi seviyormuş gibi yapamayız, kendimizi kandırmamız mümkün değildir. Ancak kendimizi her zaman yüksek benliğimizle uyumlu ve direnç yaratmayan bir şeye veya düşünceye odaklamamız mümkündür. Bu şekilde iyilik hali ve çözümlerin bize kendiliğinden akmasını sağlayabiliriz, koşullar ne olursa olsun.

Duygularımız bize her zaman ne zaman direnç ne zaman kabul halinde olduğumuzu söyler. Çünkü duygularımız sahip olduğumuz titreşimlerin fiziksel yansımalarıdır. Dolayısıyla eğer hayatımızdaki tüm konularda kendimizi iyi hissettiren şeylere odaklanırsak, arzu ettiğimiz şeyleri elde etmemiz çok daha kolay olacaktır. Mutluluk, koşullarımız ne olursa olsun odaklandığımız şeyleri bilinçli olarak seçmemizi gerektirir. Bu kesinlikle hayatın gerçeklerini inkar etmek anlamına gelmez. Kişinin kendi hayatını bilinçli olarak yaratması, koşullar ne olursa olsun, tüm olumsuzlukların ortasındayken bile, her zaman kendi gerçek özüyle uyum içinde olmasını sağlayacak bir odak noktası bulması ile mümkün olur. Sorun yerine çözümle uyumlanmamızı sağlayacak şekilde nasıl odaklanabiliriz? Olumlu bir duygu yaratmak için nasıl odaklanmamız gerekir? Olumlu duygunun varlığı bizim direnç halinde olmadığımızı, tam tersine kabulü ve kendi istediğimiz gerçekliği yaratma sürecinde olduğumuzu gösterir.

Kişinin kendi hayatını bilinçli olarak yaratması, koşullar ne olursa olsun, tüm olumsuzlukların ortasındayken bile, her zaman kendi gerçek özüyle uyum içinde olmasını sağlayacak bir odak noktası bulması ile mümkün olur.

Kişinin kendi hayatını bilinçli olarak yaratması, koşullar ne olursa olsun, tüm olumsuzlukların ortasındayken bile, her zaman kendi gerçek özüyle uyum içinde olmasını sağlayacak bir odak noktası bulması ile mümkün olur.

Örneğin konu savaş ise, tabi ki savaşı mazur görmemiz değildir söz konusu olan. Ancak savaşla ilgili olsa dahi odaklandığımızda bize kendimizi iyi hissettiren şeylere, veya savaş durumunun bizde ortaya çıkardığı, örneğin barış, sevgi gibi, istekler üzerine odaklanmamız mümkündür. Barış bizim için ne ifade ediyor, barış nasıl bir his, buna odaklanabiliriz. Kendi hayatımızda barışa daha yakın olmak için neler yapabiliriz ona odaklanabiliriz. Bu tarz bir odaklanma direnç içermez. Ayrıca bakışımızı çözüm tarafına odakladığı için çözümü yaratma sürecini destekler. Bu yaklaşım savaşın bize korkunç gelen yanlarına odaklanmaktan çok farklıdır. Böyle bir odaklanma içimizde savaş konusuna ilişkin çok güçlü negatif duygular yaratacaktır. Bunun bize veya dünyaya faydası olmamasının yanı sıra, bu tarz duygular direnç gösterdiğimiz şeyin devamlılığına hizmet eder. Soruna odaklanmak bizim titreşimsel olarak çözümle eşleşmemizi engeller. Soruna odaklandığımızda titreşimimiz sorunun titreşimi ile eşleşir, çözüme odaklandığımızda ise çözümün titreşimi ile eşleşir. Aynı anda hem soruna odaklanıp hem de çözümün titreşimi ile eşleşmemiz mümkün değildir.

Şükrederken, bir şeyi takdir ederken, bir şeyin değerini fark ederken, bir şeyin olumlu yanlarına bakarken, gülerken, kahkaha atarken, bir şeyi alkışlarken, özgürce dans ederken, keyif, neşe ve coşkunun varlığımızdan aktığını hissederken içimizde direnç yoktur. Bu anlarda kendi öz benliğimizle aynı frekansta titreşiriz. Öfke, engellenme, korku, yalnızlık, suçluluk gibi olumsuz olarak adlandırdığımız duyguları hissetmek aslında tam da istemediğimiz bir şeye odaklanmış olduğumuzun göstergesidir.

Şükrederken, bir şeyi takdir ederken, bir şeyin değerini fark ederken, bir şeyin olumlu yanlarına bakarken, gülerken, kahkaha atarken, bir şeyi alkışlarken, özgürce dans ederken, keyif, neşe ve coşkunun varlığımızdan aktığını hissederken içimizde direnç yoktur.

Şükrederken, bir şeyi takdir ederken, bir şeyin değerini fark ederken, bir şeyin olumlu yanlarına bakarken, gülerken, kahkaha atarken, bir şeyi alkışlarken, özgürce dans ederken, keyif, neşe ve coşkunun varlığımızdan aktığını hissederken içimizde direnç yoktur.

Yani yaptığımız şey, istediğimiz şeye doğru gitmek yerine istemediğimiz şeyi itmeye çalışmaktır.
Dirençli olduğumuz her an aslında istediğimiz şeyin gerçekleşmesini kendi kendimize engellemiş oluruz. İşte bu nedenle eğer kendi gerçekliğimizi yaratmak istiyorsak direncin nasıl işlediğini anlamamız çok önemlidir. En temel anlamıyla direnç dediğimiz duruma istediğimiz şeylerin titreşimiyle eşleşmeyen titreşimlere sahip olan düşüncelerimiz neden olur. Tam da bu nedenle bu düşünceleri olumsuz olarak algılarız. Öz benliğimizle uyumlu değillerdir. Dirençlerimizi fark etmek zihinsel, bedensel ve duygusal farkındalık gerektirir. Farkındalık düşüncelerimizi gözlemleyebilmemizi, dugularımızı bedende hissedebilmemizi sağlar. Hayattaki her şeye karşı bir merak ve bilmeme haliyle yaklaştığımızda farkındalığımız daha güçlü olur. Bu hali en somut olarak meditasyon sırasında deneyimleriz. Meditasyon farkındalığımızı güçlendirir. Farkındalıkla beraber içimizdeki bilgeyi harekete geçirmek ve direnci fark ederek dönüştürmek için kendimize sormamız gereken soruların bazıları şunlardır:

En temel anlamıyla direnç dediğimiz duruma istediğimiz şeylerin titreşimiyle eşleşmeyen titreşimlere sahip olan düşüncelerimiz neden olur.

En temel anlamıyla direnç dediğimiz duruma istediğimiz şeylerin titreşimiyle eşleşmeyen titreşimlere sahip olan düşüncelerimiz neden olur.

Şu anda düşündüğüm/ konuştuğum/yaptığım şey faydalı mı?

Şu anda düşündüğüm şeyler, söylediğim sözler, yaptığım eylemleri olumlu bir şeye çekildiğim için mi yoksa olumsuz bir şeyi itmek, ondan kurtulmak için mi yapıyorum?

Şu anda düşündüğüm şeyler, söylediğim sözler, yaptığım eylemler için beni harekete geçiren duygu nedir? Korku, kaygı, öfke veya üzüntü mü, yoksa keyif, huzur, neşe veya coşku mu?

Şu anda düşündüğüm şeyler, söylediğim sözler, yaptığım eylemler bir direnç halini mi, yoksa bir kabul halinde isteklerimi mi yansıtıyor?

Şu anda yaşadığım şey her ne olursa olsun düşüncelerim, sözlerim ve eylemlerim çözüme ve olumlu duyguya odaklı mı?

Bu soruları hayatımızın her anında sorabiliriz. Zamanla bu bir alışkanlık halini alacak ve içgörümüzü güçlendirecektir. Ve giderek zihnimizde soru sormak zorunda kalmadan içten gelen bir bilme haliyle hayatımızı dirençsiz bir akış halinde yaşamamız mümkün olacaktır. 🙂

 

Gölgemize sahip çıkmak

Kişinin gölgesi üzerine çalışması, karanlık tarafını fark ederek bir parçası olarak kabul etmesi, basit bir yöntemle veya bir zihin oyunuyla başarılabilecek bir şey değil. Tam tersine insanın kararlılık ve bağlılıkla üzerinde çalışması gereken ve hep devam eden karmaşık bir süreç. Gölgemize sahip çıkmak karanlığı kendimize yasaklayarak aydınlanmak, veya karanlığı bağrımıza basıp karanlığa gömülmek anlamına gelmiyor.

Gölgeyle çalışmak için zihnimizin, içinde gizli utançların saklandığı ve vahşi seslerin susturulduğu karanlık köşelerine girip bakmamız gerekiyor.

Gölgeyle çalışmak için zihnimizin, içinde gizli utançların saklandığı ve vahşi seslerin susturulduğu karanlık köşelerine girip bakmamız gerekiyor.

Bu süreç daha çok reddedile gelen unsurların bilincin giderek genişlemesi ile süregiden bir şekilde kabul edilmesini gerektiriyor. Jung bilincimizi bilinçdışı üzerinde yüzen bir kayığa benzetiyor: “Fark ettiğimiz her karanlık unsur kayığımıza ek bir yük bindiriyor. Gölgeyle çalışmanın püf noktası ise kayığı kararında yüklemek. Eğer çok az yüklersek gerçeklikten uzaklaşıp gökyüzünde savrulan pofidik bir buluta benzeriz. Eğer çok yüklersek de kayığımız batabilir.” Gölge çalışması karşıtlıkların gerginliğini yaşamayı, yani kalbimizde hem iyi hem kötüyü, hem doğru hem yanlışı, hem aydınlık hem karanlığı barındırmamızı gerektiriyor.

Kişi ilk olarak gölgesinin var olduğunu kabul etmeli ve bu durumu ciddiye almalı.

Kişi ilk olarak gölgesinin var olduğunu kabul etmeli ve bu durumu ciddiye almalı.

Gölgeyle çalışmak için zihnimizin, içinde gizli utançların saklandığı ve vahşi seslerin susturulduğu karanlık köşelerine girip bakmamız gerekiyor. Kendimize dürüstçe sormalıyız: O kişi hakkında bizi kızdıran veya sinir eden şey nedir; o dini veya siyasi grup hakkında bizi dehşete düşüren veya bizi çeken şeyler nelerdir; sevgilimiz hakkında bizi büyüleyen ve onu idealize etmemize yol açan şey nedir?

1937’de yazdığı bir mektupta Jung gölgeyle çalışmanın tamamen bir yaklaşım meselesi olduğunu belirtiyor. Kişi ilk olarak gölgesinin var olduğunu kabul etmeli ve bu durumu ciddiye almalı. İkincisi, kişi gölgenin özelliklerini ve niyetlerini anlamalı. Üçüncü olarak ise uzun ve zorlu pazarlıkların yapılması kaçınılmaz oluyor.

İkinci olarak kişi gölgenin özelliklerini ve niyetlerini anlamalı.

İkinci olarak kişi gölgenin özelliklerini ve niyetlerini anlamalı.

Gölgeyle karşılaşmak bizden masumiyetimizi alıp götürüyor. Hem sevgili hem de yalancının, hem aziz hem de günahkarın kendi içimizde var olduğunu bilmek, olduğumuzu sandığımız kişi ile gerçekte olduğumuz kişi arasındaki farkı görmek, bizim için şok edici olabiliyor. Eğer bu içgörüyü hazmedebilirsek, aradığımız anahtarın karanlığın içinde olduğunu  fark ederek kendimizde ve başkalarında en hor gördüğümüz şeyi kabul edip kucaklayarak, kendimiz için bütünlüğe giden yolu açabiliriz.

Güzel ve Çirkin hikayesinde olduğu gibi, çirkinliğimizi onurlandırdıkça güzelliğimiz artabilir. Şair Rilke bunu fark etmiş olmalı ki eğer şeytanlarım beni bırakırsa meleklerim de beni terk eder diye yazmış.

Böylelikle belki Jung’un bahsettiği ikinci adımı atabiliriz. Başka insanlara verdiğimiz tepkileri yakından gözlemleyerek aslında onların “öteki” veya “düşman” olmadıklarını, ancak bizim içimizdeki bir dürtünün onların bize böyle olumsuz bir biçimde gözükmelerine neden olduğunu itiraf ederek, kendi gölgemizin özelliklerini keşfetmeye başlayabiliriz.

Üçüncü olarak uzun ve zorlu pazarlıkların yapılması kaçınılmaz oluyor.

Üçüncü olarak uzun ve zorlu pazarlıkların yapılması kaçınılmaz oluyor.

Gölgemizi tanımak ve kabul etmek için uzun süre çabalasak dahi sonuçtan emin olmamız mümkün değil. Önümüzde tüm utanç, açgözlülük, kıskançlık, öfke gibi düşmanca dürtülerin ve duyguların tamamını bilincine çıkartıp bu süreci tamamlayan bir insan örneği bulunmuyor.  Gölgenin günyüzüne çıkarttığımız her katmanının altında yeni bir karanlık katmanla karşılaşıyoruz. İnsan psişesinin karanlık mağaralarını keşfetmek sonu gelmeyen bir süreç. Ancak bir süre sonra bir kırılma noktası geliyor ve insana daha önce çok çekici ve aydınlık gelen bazı özellikler karanlığa gömülürken daha önce şeytani veya zayıf görünen bazı özellikler çekici hale gelebiliyor.  Bir kadının dişiliği ve bedensel hisleri gölgedeyken işveli ve çekici kadınlar ona aşırı gösterişli ve abartılı gelirken, bedensel hisleri uyandığında aynı kadınlar kendisine kız kardeşleriymiş gibi yakın gelebiliyor. Aynı şekilde büyük şirketleri ve çalışanlarını açgözlü ve rekabetçi olmakla eleştiren bir adam, kendisi maddi başarıyı yakaladığında aynı kişileri maddiyatçı olmakla kolayca yargılayamayabiliyor. Her iki örnekte de kimliğimiz, kendimizde reddederek başkalarının üzerinde görmek suretiyle kınadığımız ancak aslında kendimize ait olan özelliklerimizi kabul edip kapsayacak şekilde genişlemiş oluyor.

Olduğumuzu sandığımız kişi ile gerçekte olduğumuz kişi arasındaki farkı görmek, bizim için şok edici olabiliyor.

Olduğumuzu sandığımız kişi ile gerçekte olduğumuz kişi arasındaki farkı görmek, bizim için şok edici olabiliyor.

Bu zıtlıkların savaşının gerçekleşme mekanı ise kalbimiz. Ve gerçekliğin karanlık tarafını şefkatle kucakladığımızda bir şekilde ışık taşıyıcıları haline geliyoruz. Bize yabancı, zayıf, hor, günahkar gibi görünen diğerine kendimizi açıp onu içimize kabul ettiğimizde onu dönüştürmüş oluyoruz. Bunu yaptığımızda ise kendi bütünlüğümüze ulaşmaya biraz daha yaklaşıyoruz.

Sesleri nasıl algılarız?

Ormanda devrilen ağacın sesi yoktur.

Ormanda devrilen ağacın sesi yoktur.

Bir elmanın sadece ağızımın içindeyken tadı vardır, dilimle temas ederken. Buzdolabında dururken tadı yoktur, tat sadece potansiyel haldedir. Aynı şekilde ben odamdan çıtığımda odamın duvarları beyaz değildir. Üzerlerinde hla boya vardır tabi ki, ancak renk sadece gözlerim devreye girdiğinde ortaya çıkar.
Ses dalgaları kulak zarı ve kulağın etli kısımlarına (pinnae) çarpar, bir mekanik ve nörokimyasal etkime süreci başlatır bu sürecin sonunda ses perdesi (pitch) olarak adlandırdığımız bir içsel zihinsel imge ortaya çıkar. İrlanda’lı filozof George Berkeley’in sorusu, ormanda bir ağaç devrildiğinde etrafta duyacak canlı yoksa ses çıkartmış olur mu? Yanıt hayırdır. Ses beynin titreşen moleküllere tepki olarak yarattığı bir zihinsel imgedir. Dolayısıyla etrafta bir insan veya hayvan yoksa bir ses perdesinin varlığından söz edilemez. Uygun bir alet dün ağacın yarattığı titreşimi kaydedebilir ancak işitme olmadığı sürece bir ses perdesinin varlığından söz edilemez.