Etiket arşivi: chi

Deniz Temiz Hava

Nefes, Yaşam Enerjisi ve Esenlik

Kanımıza ve hücrelerimize yaşam veren oksijeni almak için nefes almamız gerektiğini biliriz. Ancak çok az insan havanın aslında oksijenden daha öte bir şey olduğunun farkındadır. Havanın kalitesini belirleyen oksijen içeriği değil, yaşamın devamı için gerekli olan dinamik canlılığı veren ve sağlıklı havayı aktive eden özel bir çeşit enerjidir. Geleneksel doğu öğretilerinde Chi veya Prana olarak da adlandırılan, havada bulunan bu çok önemli enerjinin temel kaynağı çok aktif molekül partikülleri olan negatif iyonlardır. Bu partiküller fazladan bir elektrona sahip olduğu için negatif yüklüdür. Negatif yükleri nedeniyle bunlara Çin tıbbında Yin partikülleri de denir.
Negatif iyon - serbest radikal
Havanın insan sağlığına olan etkisini ölçmede kullanılan en doğru kriter içerdiği negatif iyon sayısıdır. Negatif iyonlar havada, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde rüzgar ve güneşin etkileriyle, deniz seviyesindeki bölgelerde ise havanın deniz üzerindeki geniş alanlarda hareket etmesiyle oluşur. Negatif iyonların sağlığımız için bu kadar önemli olmalarının nedeni kandaki ve dokulardaki serbest radikalleri etkisiz hale getiren güçlü bir antioksidan olmalarıdır.
Serbest radikaller, bedenin oksijen kullanarak yürüttüğü metabolizma aktivitelerinin sonucunda açığa çıkan ve tek sayıda elektron sayısına sahip atomlardır. Elektronlar her zaman çift sayıda olma eğiliminde olduğu için bu atomlar bedende çift oluşturmak için başka elektronlar ararlar. Bu da bedendeki hücrelere, proteinlere ve DNA’ya saldırmalarına ve zarar vermelerine yol açar. Serbest radikaller kanser, damar sertliği, damar tıkanıklığı, Alzheimer, Parkinson ve birçok diğer hastalığın nedenleri arasında gösterilmekte, aynı zamanda bedenin yaşlanmasını da hızlandırmaktadır. Bazı araştırmacılar yaşlanmayı serbest radikallerin bedene verdiği zararların zaman içinde birikmesi olarak tanımlamaktadır.Ofiste Kirli Hava
Negatif iyonlar fazladan elektronları sayesinde bedendeki serbest radikallerle bağ kurup onları zararsız hale getirmenin yani sıra, bedendeki her türlü toksik maddenin de pozitif yüklü olması nedeniyle yine fazladan elektronu kullanarak bu toksik maddelerle bağ kurarlar ve bunların bedenden atılmasını sağlarlar. Negatif iyonu zengin olan bir ortamda aldığımız her nefes dokuları ve kanı toksik maddelerden temizler. Ayrıca havadan aldığımız negatif iyonlu enerji bedendeki her hücrenin elektrik potansiyelini arttırır ve bu da insanın tüm enerji alanının gücünü ve titreşimini yükseltir.
Şehirdeki havanın kirlenmesine yol açan egzoz, toz ve toksik kimyasallar pozitif yüklü büyük ve hantal moleküllere sahiptir. Aşırı kirli havanın olduğu bölgelerde bu ağır pozitif iyonlar havadaki canlı ve dinamik negatif iyonları yavaşlatır ve hapseder, enerjilerini çalar, ve havanın sahip olduğu canlandırıcı ve iyileştirici etkiyi yok eder. Örnek olarak, kırsal kesimdeki havada her bir pozitif iyona 3 negatif iyon karşılık gelirken, şehirdeki kirli havada ise her negatif iyona 500 adet pozitif iyon karşılık gelir. Bu rakamlar kırsal kesime kıyasla şehirdeki hava kalitesinin 1500 kat daha az olduğu anlamına gelmektedir.
Temiz Hava
Merkezi ısıtma ve havalandırma sistemleri kapalı ortamlarda negatif iyonları yok eder ve modern işyerleri ve apartman dairelerindeki hava kalitesini ciddi oranda düşürür. İşte bu nedenle ofiste çalışıp sadece telefonlara bakan, dosyaları düzenleyen ve oturarak zaman geçiren ofis çalışanları günün sonunda kendilerini tamamen tükenmiş ve bitkin hissederken, açık havada çalışan köylüler veya işçiler fiziksel olarak zorlu işler yapmalarına rağmen günün sonunda kendilerini çok daha dinç hissederler. Benzer şekilde birçok havayolu şirketi zaman ve maliyet kaygıları nedeniyle uçuşlar arasında uçağın içindeki havayı değiştirmez. Yolcular tüm uçuşlar boyunca kullanılmış, negatif iyonları tükenmiş, mikroplanmış bayat havayı solumak zorunda kalırlar. Bu durum özellikle uzun uçuşlarda bağışıklık sistemi zayıf olan yolcularda ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.Deniz Temiz Hava
Sağlıklı ve güçlü kalabilmek için insan bedeninin saniyede 1 inç küp hava başına yaklaşık 32.000 negatif iyon alması gerekir. Bu kalitede bir hava ancak kirlenmemiş sahillerde, bakir ormanların derinliklerinde veya dağların tepelerinde bulunur. Günümüzde zaten havada mevcut olan oksijen oranı 200 yıl öncesine kıyasla yarı yarıya azalmıştır. İnsanların çoğunluğunun yukarıda bahsedilen ortamlarda yaşamadığını da dikkate aldığımızda soluduğumuz havanın kalitesinin ne kadar düşük olduğu aşikardır.
Tüm dünyada kirlenme ile birlikte giderek düşmekte olan hava kalitesinin bünyemize olan olumsuz etkisini telafi etmek için elimizdeki en makul ve basit yöntem nefes alma şeklimizi iyileştirmektir. Kaliteli havası olan bir ortamda sık yapılan derin nefes egzersizleri ihtiyacımız olan negatif iyonları etkili bir şekilde almamızı sağlayacaktır. Dünyanın en etkili kendi kendini şifa yöntemlerinden birisi olan Transformal Nefes© uzun ve derin diyafram nefesi kullanması sayesinde kişinin hem oksijen hem de negatif iyon alabilme kapasitesini ciddi şekilde artırmaktadır. Bu şekilde yaklaşık 45 ila 60 dakika boyunca devam eden Transformal Nefes© seansı sonucunda bedendeki serbest radikaller ve toksik maddeler nefes yoluyla atılmakta, hücre ve dokuların yenilenmesi tetiklenmekte ve kişinin enerji alanının gücünü ve titreşimi hissedilir ölçüde yükselmektedir.
Tansformal Nefes Seansı
Nefeste kalın, esen kalın!